Tí, ktorí sa už teraz rozhodli pre ZeroCO2!

“Aj samé spoločnosti sú úspešnejšie, ak je úspešnejší svet, v ktorom fungujú.”
(OSN – Globálne Hlásenie Udržatelnosti Podnikov 2013).

"Kompenzácia uhlíka sa v nasledujúcich rokoch stane mimoriadne dôležitou v každom priemyselnom segmente, ale najmä v automobilovom, nielen kvôli očakávaným medzinárodným reguláciám, ale aj spotrebiteľským požiadavkám. Ten, kto bude myslieť včas a predbehne trh, bude v predstihu. Zodpovednosť za životné prostredie je prednosťou, ktorá je finančne merateľná."

www.opel.hu

"Na začiatku sme ešte len tušili, že toto bude ten správny smer. Ale za krátky čas, ako sme začali rozprávať o našej uhlíkovej kompenzácii, sa takmer všetko obrátilo! Boli sme obkolesení zákazníkmi! Starými a novými zároveň! Vtedy sme ešte nevedeli, že environmentálne povedomie má takúto silu! Doslova 365 dní zhonu!"

www.zoldautoszerviz.hu

"V našom prípade má kvalifikácia ZeroCO2 teraz v prítomnosti aj hmatateľné obchodné prednosti! Dnes už nie je raritou, že si veľké spoločnosti starostlivo vyberajú dodávateľov, ktorí sú environmentálne založený. Pomocou uhlíkovej kompenzácie, sme schopní každý rok spĺňať túto podmienku. Teda kvalifikácia ZeroCO2 je pre nás dôležitá z obchodného aj environmentálneho hľadiska."

www.netpeople.hu

"Pre nás je dôležitá predovšetkým myšlienka udržateľnosti. Aktívne sa zúčastňujeme šírenia environmentálneho myslenia pomocou našej stránky „Klímablog“, každoročne usporiadanej konferencie „Magyar Fenntarthatósági Csúcs“ a „Üzleti Etikai Díj“, ktorý uznáva etické firmy. S radosťou využijeme príležitosť, aby aj naša webová stránka bola uhlíkovo neutrálnym projektom."

www.piacesprofit.hu

Kontakt

Zaujíma Vás program? Vypýtajte si teraz ponuku, a naši kolegovia sa s Vami spoja do 48 hodín! (pridať kontakt!)

Carbon Solutions Global Ltd.
CKR HOUSE
70 EAST HILL, DARTFORD, KENT
UNITED KINGDOM DA1 1RZ

www.carbonsolutionsglobal.com