Tí, ktorí zabezpečujú odborné zázemie a hodnovernosť nášho programu !

“Aj samé spoločnosti sú úspešnejšie, ak je úspešnejší svet, v ktorom fungujú.”
(OSN – Globálne Hlásenie Udržatelnosti Podnikov 2013)

Q & C
Marine Super Store

Kontakt

Zaujíma Vás program? Vypýtajte si teraz ponuku, a naši kolegovia sa s Vami spoja do 48 hodín! (pridať kontakt!)

Carbon Solutions Global Ltd.
CKR HOUSE
70 EAST HILL, DARTFORD, KENT
UNITED KINGDOM DA1 1RZ

www.carbonsolutionsglobal.com