PROGRAM ZEROCO2

Oddanosť životnému prostrediu je dnes novým trendom marketingu. Environmentálne povedomie výnimočným spôsobom odlíši Vašu firmu od ostatných firiem na trhu. V širokom meradle zvyšuje reputáciu Vašej značky a meno spoločnosti a tiež lojalitu klientov, čoho výsledkom je vernosť značke a otvorenie nových trhov!

Avšak program ZEROCO2 Vám ponúka oveľa viac! Nielenže osoží životnému prostrediu a ponúka veľkú marketingovú výhodu, ale tiež prináša finančné benefity!

Vďaka tomu je jedinečný a udržateľný

novácie v ochrane životného prostredia

Ako to funguje?

Dáme Vám príležitosť bezpečne a jednoducho kompenzovať uhlíkovú stopu svojho podniku (či produktu, podujatia atď.) podporou našich zelených programov.

Uhlíková kompenzácia

Náš odborný tím pripraví meranie uhlíkovej stopy, ktoré presne ukáže, akú veľkú záťaž, teda uhlíkovú stopu má Váš podnik (alebo produkt) na životné prostredie. Výsledok tejto výmery predstavuje základ Vašej podpory. Online kalkulačka, ktorú používame na meranie Vašej uhlíkovej stopy, je prvou kalkulačkou na svete, ktorá získala kvalifikáciu nezávislého overovacieho orgánu, Bureau Veritas, takto je Vaša výmera garantovane hodnoverná a reálna.

V procese kompenzácie uhlíka môžete podporiť zelené programy (napr. projekty veternej, vodnej, slnečnej energie alebo enviromentálne poľnohospodárstvo) v takej miere ako je Váš negatívny vplyv (uhlíková stopa) na životné prostredie. V našom programe môžete uhlíkovú kompenzáciu realizovať rýchlo, transparentne a bezpečne.

Prednosti uhlíkovej kompenzácie

Vyzdvihne Vašu firmu z radov konkurencie a poskytuje vám výhodu pred konkurenciou vo Vašom sektore.

Ako dodávateľ máte väčšiu šancu pri uchádzaní sa u najdôležitejších európskych spoločností.

Môžete si vybudovať stabilné a dlhodobé vzťahy s partnermi na báze udržateľného spôsobu fungovania.

7 FAKTOV O PREDNOSTIACH PROGRAMU

 • Čisté a životaschopné prostredie je aj Vaším záujmom.

 • Môžete podporovať také ekologické programy, ktoré majú pozitívny vplyv na prostredie nás všetkých.

 • Značne sa zlepší hodnotenie Vášho podnikania.

 • Vyzdvihne Vás spomedzi ostatných podnikov na trhu.

 • Narastie vernosť a dôvera Vašich zákazníkov.

 • Môžete osloviť novú cieľovú skupinu zákazníkov: ekologických zákazníkov.

 • Dlhodobo udržateľný, pretože prináša dobrú návratnosť investícií!

Spravodlivý systém ochrannej známky

Vďaka našej ochrannej známke môžete aj Vy jednoznačne vyjadriť svoj záväzok voči životnému prostrediu.

V našom programe podporuje každý ochranu životného prostredia presne v takej miere, v akej ho on sám počas svojho pôsobenia zaťažil. Toto je neopakovateľná príležitosť nielen pre veľké, ale aj stredné a malé podniky.

ZeroCO2 ochranná známka

Viac info

ZeroCO2 ochranná známka

Môžu ju získať tie podniky, ktoré kompenzovali svoju celkovú záťaž na životné prostredie , čím dokázali svoju serióznosť v zodpovednosti voči životnému prostrediu.

Čo Vám ponúkame?

 • hodnoverné meranie uhlíkovej stopy,
 • odbornú správu o uhlíkovej stope pripravenú odborníkmi,
 • podrobný rozbor uhlíkovej stopy,
 • na meno vystavený certifikát uhlíkovej kompenzácie,
 • oprávnenie použitia ochrannej známky ZeroCO2,
 • jednoduchý návod komunikácie,
 • personalizované poradenstvo komunikácie.

Naše referencie

"Kompenzácia uhlíka sa v nasledujúcich rokoch stane mimoriadne dôležitou v každom priemyselnom segmente, ale najmä v automobilovom, nielen kvôli očakávaným medzinárodným reguláciám, ale aj spotrebiteľským požiadavkám. Ten, kto bude myslieť včas a predbehne trh, bude v predstihu. Zodpovednosť za životné prostredie je prednosťou, ktorá je finančne merateľná."

www.opel.hu

"Na začiatku sme ešte len tušili, že toto bude ten správny smer. Ale za krátky čas, ako sme začali rozprávať o našej uhlíkovej kompenzácii, sa takmer všetko obrátilo! Boli sme obkolesení zákazníkmi! Starými a novými zároveň! Vtedy sme ešte nevedeli, že environmentálne povedomie má takúto silu! Doslova 365 dní zhonu!"

www.zoldautoszerviz.hu

"V našom prípade má kvalifikácia ZeroCO2 teraz v prítomnosti aj hmatateľné obchodné prednosti! Dnes už nie je raritou, že si veľké spoločnosti starostlivo vyberajú dodávateľov, ktorí sú environmentálne založený. Pomocou uhlíkovej kompenzácie, sme schopní každý rok spĺňať túto podmienku. Teda kvalifikácia ZeroCO2 je pre nás dôležitá z obchodného aj environmentálneho hľadiska."

www.netpeople.hu

"Pre nás je dôležitá predovšetkým myšlienka udržateľnosti. Aktívne sa zúčastňujeme šírenia environmentálneho myslenia pomocou našej stránky „Klímablog“, každoročne usporiadanej konferencie „Magyar Fenntarthatósági Csúcs“ a „Üzleti Etikai Díj“, ktorý uznáva etické firmy. S radosťou využijeme príležitosť, aby aj naša webová stránka bola uhlíkovo neutrálnym projektom."

www.piacesprofit.hu

Kontakt

Zaujíma Vás program? Vypýtajte si teraz ponuku, a naši kolegovia sa s Vami spoja do 48 hodín! (pridať kontakt!)

Carbon Solutions Global Ltd.
CKR HOUSE
70 EAST HILL, DARTFORD, KENT
UNITED KINGDOM DA1 1RZ

www.carbonsolutionsglobal.com