Program ZeroCO2

Oddanost životnímu prostředí je dnes novým marketingovým trendem. Environmentální povědomí výjimečným způsobem odliší Vaši firmu od ostatních firem na trhu. V širokém měřítku zvyšuje reputaci Vaší značky a jméno společnosti a také loajalitu klientů, výsledkem je věrnost Vaší značce a otevření nových trhů!

Avšak program ZEROCO2 Vám nabízí mnohem víc! Nejenže chrání životní prostředí a nabízí velkou marketingovou výhodu, ale přináší i finanční benefity!

Díky tomu je jedinečný a udržitelný.

Inovace v ochraně životního prostředí

Jak to funguje?

Dáme Vám příležitost bezpečně a jednoduše kompenzovat karbonovou stopu svého podniku (anebo výrobku, projektu atd.) podporou našich zelených programů.

Uhlíková kompenzace

Náš odborný tým připraví měření uhlíkové stopy, které přesně ukáže, jak velkou zátěž, tedy karbonovou stopu má Váš podnik (anebo produkt) na životní prostředí. Výsledek tohoto měření představuje základ Vaší podpory. Online kalkulačka, kterou používáme na měření Vaší uhlíkové stopy je první kalkulačkou na světě, která získala kvalifikaci od nezávislého ověřovacího orgánu, Bureau Veritas, tímto je hodnota měření zaručeně věrohodná a reálná.

V průběhu uhlíkové kompenzace můžete podpořit zelené programy (např. větrné, vodní, sluneční projekty a ekozemědělství) přesně v takové míře, jaký je negativní vliv (uhlíková stopa) Vaší firmy při každodenní činnosti na životní prostředí. V našem programu můžete uhlíkovou kompenzaci realizovat rychle, transparentně a bezpečně.

Výhody uhlíkové kompenzace

VÝRAZNĚ ODLIŠUJETE SVOU FIRMU OD KONKURENČNÍCH SPOLEČNOSTÍ NA TRHU A ZÍSKÁVÁTE VE VAŠEM SEKTORU VÝHODU PŘED KONKURENCÍ..

JAKO DODAVATEL MÁTE VĚTŠÍ ŠANCI PŘI UCHÁZENÍ SE O SPOLUPRÁCI U NEJVÝZNAMĚJŠÍCH EVROPSKÝCH SPOLEČNOSTÍ..

MŮŽETE SI VYBUDOVAT STABILNÍ A DLOUHODOBÉ VZTAHY S PARTNERY NA BÁZI UDRŽITELNÉHO ZPŮSOBU FUNGOVÁNÍ

7 FAKTŮ O PŘEDNOSTECH PROGRAMU

 • Čisté životní prostředí je i Vaším zájmem.

 • Můžete podporovat takové ekologické programy, které mají pozitivní vliv na naše životní prostředí.

 • Značně se zlepší hodnocení Vašeho podnikání.

 • Vyníkáte mezi ostatními firmami na trhu.

 • Věrnost a důvěra Vaších zákazníků naroste.

 • Máte možnost oslovit novou cílovou skupinu zákazníků: ekologické zákazníky.

 • Dlouhodobě udržitelné, protože přináší dobrou návratnost investic!

Spravedlivý systém ochranné známky

Díky naší ochranné známce můžete svůj závazek vůči životními prostředí vyjádřit i Vy.

V našem programu každý podporuje ochranu životního prostředí přesně a v takové míře, v jaké je on sám během svého působení zatížil. To je jedinečná příležitost nejen pro velké ale i pro střední a malé firmy.

ZEROCO2 OCHRANNÁ ZNÁMKA

Více info

ZEROCO2 OCHRANNÁ ZNÁMKA

Mohou získat podniky a společnosti, které kompenzovaly celkové množství ekologické zátěže, způsobené každodenní činností firmy, a tak dokázaly svou odpovědnost vůči životnímu prostředí.

Co Vám nabízíme?

 • věrohodné měření uhlíkové stopy,
 • odbornou zprávu a rozbor uhlíkové stopy,
 • online administrace přes klientské rozhraní,
 • jmenný certifikát o uhlíkové kompenzaci,
 • oprávnění k užívání ochranné známky ZeroCO2,
 • jednoduchý komunikační návod,
 • personalizované poradenství.

Naše reference

Kontakt

Máte dotazy ohledně našeho programu? Ptejte se teď a naší kolegové Vás kontaktují do 48 hodin!

Carbon Solutions Global Ltd.
CKR HOUSE
70 EAST HILL, DARTFORD, KENT
UNITED KINGDOM DA1 1RZ

www.carbonsolutionsglobal.com